Disclaimer

Ons doel is correcte en actuele informatie te verschaffen.

Wij kunnen niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is.

Schoone transport accepteert geen enkele aansprakelijkheid hieromtrent.

Alle informatie op de Schoone transport website is informatief.

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

Aan de informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Schoone transport behoudt zich het recht om zonder vooraankondiging veranderingen aan te brengen op de website.

Mocht u op onnauwkeurigheden, onvolkomenheden of out-of-date informatie stuiten, dan stellen wij het zeer op prijs als u daarover contact met ons over opneemt middels een e-mail,

Levering geschiedt alleen onder de Schoone transport leverings en verkoopvoorwaarden.
Transport

Nationaal en
Internationaal
Transport
06 53 92 98 55
info@schoone-transport.nl
06 53 92 98 55
Email
Transport